Уникален идентификатор
Данни за контакт
Допълнителни данни за идентификация
Представител на субекта на данни:
Действате ли като представител от името на субекта на данни?
Не
Да
Вид на искането:
Искане за достъп
Искане за коригиране
Искане за изтриване (право да бъдеш забравен)
Искане за ограничаване на обработването
Възражение срещу обработване
Искане за пренос на данни
Друго
Жалба
2. ДЕКЛАРАЦИЯ
2.1 Аз,
, декларирам, че посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред „Бългериан Пропертис“ ООД искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни.
Please type this word.