Контакти Контакти
0
Здравейте,
Любими имоти (0)
Запазени търсения
Избрани за Вас
Известия
Абонаменти
Настройки
Изход
Затвори

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Когато използвате услугите на BULGARIAN PROPERTIES, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.

Ако имате въпроси относно поверителността, можете да се свържете с нас, като ни изпратите запитване по имейл.

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните ("GDPR"), личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Защо BULGARIAN PROPERTIES събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като например информация и консултиране за имоти, посредничество при покупка, продажба или наем на имот, съдействие за изготвянето на необходимите документи и нотариално изповядване на сделката, както и за следпродажбено обслужване, е необходимо да съберем Ваши лични данни.

Те ни служат за кореспонденция с Вас преди сключване на договор или за да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди сключване на договор за посредничество, при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба, за маркетингови дейности или реклама.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, BULGARIAN PROPERTIES ще поиска от вас изричното Ви съгласие за тяхното получаване.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

За да Ви предоставим информация и консултиране за имоти, които Ви интересуват, ние събираме и обработваме следните лични данни: три имена, телефонен номер, имейл адрес. Тези данни са ни необходими и за да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното, както и да отговаряме на Вашите запитвания.

За да изготвим Вашите персонализирани реклами, за предоставяне на ремаркетинг и измерване на резултатите, в допълнение, ние събираме и обработваме и Вашият IP адрес. Може да Ви таргетираме във Facebook и Instagram, използвайки Facebook пиксел или да използваме рекламни тракъри на Google. Това са услуги, предлагани от трети страни и използвайки ги, ние не получаваме ваша лична информация/ваши лични данни.

За нуждите на идентификация преди сключване на договор за посредничество при покупка, продажба или наем на имот, ние събираме и обработване в допълнение на горните и следните лични данни: единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност.

За да Ви съдействаме и да оформим необходимите документи преди сключване на договор за наем или за нотариалното изповядване на договора за покупко-продажба на имот, както и за Вашето следпродажбено обслужване, ние събираме и обработваме следните лични данни: три имена, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност, номер на банкова сметка или други данни за плащане, доход, телефонен номер, имейл адрес. За тези цели обработваме и специални категории данни - семеен статус и данни за сключен брак.Тези данни събираме, когато приложимият закон изисква точна идентификация на лицето, както и когато се съставя счетоводен или друг документ, при който законът изисква посочване на ЕГН или други данни от документа за самоличност на лицето. Тези данни се използват също за установяване и предотвратяване на злоупотреби.

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие, на основание сключен договор между нас или по силата на нормативни разпоредби.

Когато се свързвате с нас по телефон или поръчвате обратно обаждане, разговорите се записват и съхраняват временно, за срок от 24 часа, за целите на сигурността и подобряване на качеството на Вашето обслужване.

Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме дадените ни данни за контакт, за да се свържем и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Какви видове бисквитки използва сайтът на BULGARIAN PROPERTIES?

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме резултатите и да анализираме трафика. Научете повече за нашата Политика за бисквитките.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:
 • За предоставяне на изискана от Вас информация;
 • Кореспонденция преди сключване на договор;
 • Сключване на договор за посредничество;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба;
 • Маркетингова и/или рекламна информация;
 • Изготвяне на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите

  Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е:

  Вашето съгласие; изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим такъв договор; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

  Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични данни:
 • Банковата институция, с която работим по Вашата сделка;
 • Адвокатът, с когото работим по Вашата сделка;
 • Нотариусът, с когото работим по Вашата сделка;
 • Преводачът, с когото работим по Вашата сделка;
 • Куриерската фирма, с която работим;
 • Застрахователният брокер, с когото работим по Вашата сделка;
 • Счетоводната кантора, която ни обслужва;

  Социални мрежи

  Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Instagram, Tik Tok, Google, YouTube, LinkedIn и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези платформи. “Бългериан Пропертис” ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Съветваме ви да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

  Съгласие:

  Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.
  Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

  В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

  Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни чрез тази форма или на хартиен носител, като формуляр за такъв отказ ще Ви бъде предоставен своевременно, при поискване от Вас, във всеки наш офис.

  Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

  BULGARIAN PROPERTIES няма намерение да предава Вашите лични данни на трети лица, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това. Трансфер на данни извън ЕС може да става само към компании, които са подписали стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия или от надзорен орган по защита на данните, или договорни клаузи, разрешени от такъв надзорен орган.

  Период на съхраняване на данните:

  BULGARIAN PROPERTIES ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:

 • Всички документи, свързани с подготовката за сключване на сделка с недвижими имоти – 5 години
 • Всички документи, свързани с изповядването на сделка пред нотариус – 10 години
 • Всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП документи, данни и информация - 5 години
 • Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация - 5 години

  Вашите права като субект на личните данни са следните:

  Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права, които можете да упражните, като попълните тази форма за заявка:

 • Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от BULGARIAN PROPERTIES и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • Имате право да поискате от BULGARIAN PROPERTIES личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • Имате право да поискате от BULGARIAN PROPERTIES да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • Имате право да поискате от BULGARIAN PROPERTIES личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  - когато сте оттеглил своето съгласие;
  - когато сте възразил срещу обработването,
  - когато обработването е незаконосъобразно;
  - когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  - когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 • Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  - при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  - за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  - при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени от Вас за конкретно сключване на сделка с недвижим имот;
  - по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  - за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  - или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Имате право да поискате от BULGARIAN PROPERTIES да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до BULGARIAN PROPERTIES;
 • Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

  Имате право на жалба до надзорния орган:

  Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв за BULGARIAN PROPERTIES се явява:

  Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Интернет страница: www.cpdp.bg

  В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез BULGARIAN PROPERTIES, можете да го направите на посочените данни за контакт на BULGARIAN PROPERTIES или директно на Длъжностното лице по защита на данните на посочените по-долу данни за контакт с него.

  Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:

  Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган. Попълнете форма за заявка тук

  Как използваме Вашите лични данни?

  В това уведомление за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни, включително и за "бисквитки".

  Ние няма да продаваме Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

  BULGARIAN PROPERTIES, в случай на необходимост, може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили надлежен договор с нас.

  Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи в BULGARIAN PROPERTIES.

  Когато е необходимо да предадем специални лични данни на трета страна, ние ще направим това, едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има, само ако по законова разпоредба сме задължени да направим друго).

  Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

  С цел персонализирана и по-ефективна реклама, съобразена с Ваше конкретно търсене и/или интерес към конкретен вид недвижими имоти, като например, ново строителство, къщи, затворени комплекси, имоти по Черноморието, ние използваме предоставените от Вас - с Вашето съгласие за обработване за маркетингови цели, телефон и имейл адрес, които споделяме автоматизирано - на ниво сървър (с API интеграция), като агрегирани/обединени и анонимизирни, а не персонални, данни, директно към Meta (Facebook, Instagram) или Google. В случай, че не желаете за в бъдеще да сте потребител на подобен вид маркетингова информация, основаваща се на автоматизирано обработване на персоналните Ви търсения и интереси, може да оттеглите съгласието си за това от тук.

  Отказът от Вашето съгласие може да доведе до по-малко персонализирано предлагане, за сметка на предлагане, което не е свързано с Ваши конкретни интереси.

  Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

  BULGARIAN PROPERTIES ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

  Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

  Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

  Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?

  BULGARIAN PROPERTIES по Ваше искане ще Ви отговори какви Ваши лични данни съхраняваме и как ги обработваме. Попълнете форма за заявка тук

  BULGARIAN PROPERTIES по Ваше искане ще Ви отговори каква информация имаме за Вас, как я съхраняваме и обработваме. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на BULGARIAN PROPERTIES или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

  Как може да получите достъп до своите данни, които обработваме?

  Необходимо е да попълните искане за достъп тук или да отправите искане директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.

  За да удостоверите Вашата самоличност, ще бъде необходимо: да посочите своите три имена и имейл адрес, както и да потвърдите самоличността си чрез натискане на линка, който ще изпратим на Вашия имейл адрес за комуникация с нас.

  Местоположение:
  Държава: Република България
  Адрес: гр. София, ул. „Златен рог“ № 22, ет. 4, офис 7
  Телефон: 02 9 11 50
  Електронна поща: info@bulgarianproperties.bg
  Интернет страница: www.BulgarianProperties.bg

  Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:
  С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:
  Електронна поща: dpo@bulgarianproperties.com
  Телефон: 02 425 69 96

  Вижте и Условията за ползване на BULGARIAN PROPERTIES

  Политика относно бисквитките
 • Сподели
  Central Park - твоят Ню Йорк в София!
  Напредват строителството и продажбите в Central Park - един от най-мащабните комплекси ново строителство в София! Уникален затворен комплекс, пресъздаващ стила и атмосферата на едноименния парк в Ню Йорк и заобикалящите го сгради. Модерни сгради, простор, зеленина и гледки, които ви оставят без дъх! Един проект, който ще внесе нов стандарт за качество на живот. Изберете своето жилище сега!
  Вижте още
  Къща в центъра на Банско до църквата „Света Троица”
  Вижте тази уникална оферта за собствена къща в центъра на топ ски курорта Банско! Ексклузивно от BULGARIAN PROPERTIES! Запазена автентична възрожденска архитектура с висока каменна ограда и масивна дървена врата с метален обков. Заповядайте да усетите духа на Банско!
  Вижте още

  Изпратете запитване