Магията "Ковачевица"

2007-06-07   |  в-к "Строителство градът", от Ефтика Георгиева, 14 май 2007

Наричат Ковачевица приказка от камък и дърво. Тази приказка трябва да бъде разказана на колкото може повече хора - цели проектът "Реставрация на училището и създаване на нови туристически продукти в исторически и архитектурен резерват - село Ковачевица". Проектът е на стойност 288 773 евро и е финансиран по програма ФАР "Развитие на българския културен туризъм". Изпълнител на проекта е сдружение "Исторически и архитектурен резерват село Ковачевица".

Целите на проекта са разработване на нови туристически продукти, подобряване на туристическата инфраструктура, привличане на повече чуждестранни туристи, подобряване квалификацията на местните хора, заети в туризма.

Основен обект на проекта е Възрожденски църковен комплекс "Св. Никола". Извършените дейности са:

-ремонт на покрива и фасадите на църквата;
-ремонт на настилката от калдаръм в двора, както и в центъра на селото;
-изграждане на външна отводнителна и канализационна система ;
-изграждане на обществена тоалетна недалеч от църковния комплекс, която включва три санитарни възела и достъп на хора с увреждания.

Църквата "Свети Никола", изградена през 1847 г., е уникален паметник на културата. Тя е строена от прочутите ковачевски дюлгери с доброволния труд на цялото население. Заради изискванията на турската власт църквата е вкопана в земята и се намира в ниската част на селото.

През 1900 г. местните издигат до нея четириетажна камбанария. Двете разнокалибрени камбани са отлети на място от прочутите горноброжденски майстори от събраните безвъзмездно от населението чанове. В двора на църквата, до самата камбанария е построено и през 1820 г. се разкрива килийно училище, в което децата са обучавани от свещеници до 1854 г.

Първото светско училище в селото е открито през 1854 г. в къщата на младия учител Никола Банев-Ковачевски. Двуетажната сграда на новото училище е построена през 1888 г. с дарение от учителя Йордже Димитров Джорджев в памет на загиналите три от четирите му деца в пламъците на опожарената му от турци къща. Затова и до днес то носи името народно училище "Йорже Димитров".

Трикорабната безкуполна базилика "Св. Никола", една от петте най-големи базилики в България, е изградена по традиционната за Ковачевица строителна технология и материали, солидни каменни зидове и покрив, застлан с каменни плочи тикли. Взиданите високо в подпокривното пространство прозорци осигуряват добро осветяване на вътрешността на храма.

С реализацията на проекта "Реставрация на училището и създаване на нови туристически продукти в исторически и архитектурен резерват - село Ковачевица" е запазена за поколенията сграда - архитектурен паметник на културата - училището "Йордже Димитров" и адаптирания за предоставяне на туристически услуги и продукти информационен туристически център.

Проектът включва и рекламни материали, обучение на местни хотелиери, екскурзоводи, маркиране на туристическите маршрути и местни забележителности, популяризиране на автентичния фолклор в региона.

АРХИТЕКТУРАТА НА КОВАЧЕВИЦА

Архитектурата на Ковачевица е самобитна и неповторима. На базата на довъзрожденското жилище през втората половина на XVIII в. се издигат дву- и триетажни къщи с еркерни наддавания на втория и третия етаж и тесни калдъръмени улички. Установява се функционално диференциране на помещенията в ковачевската къща, при което приземният етаж заедно с няколко полунива приема помещенията за животните и други селскостопански функции, а самото жилище заема горните един или два етажа. В ковачевската къща се развиват две различни по функция и начин на оформяне групи помещения: група на отворените части на сградата - потон (чардак), задължително ориентирани на юг или на запад, осигуряващи визуално-пространствена връзка с околната среда, и група на затворените помещения - стаи с огнище, килери, помещения с пещ и др. Утвърждаването на този определен тип къща с нейните строителнотехнически, функционални, обемно-пространствени и художествени особености е свидетелство за развитието на строително-архитектурната школа в Югозападните Родопи с център Ковачевица, чиято архитектура е едно от най-високите постижения на българския строителен гений през Възраждането. В периода на своето възникване Ковачевица има богати ресурси от основните строителни материали камък и дърво, които стимулират строителството на солидни, здрави сгради, неподвластни на столетията. От каменните основи чак до каменния покрив, настлан с прочутите ковачевски "тикли", всички архитектурни детайли са били създадени с чувство за мярка и трайност. Не е случаен фактът, че традицията в строителството, професионалните тайни, предавани от поколение на поколение, оформили няколко генерации талантливи строители, излезли именно от Ковачевица, за да придобият славата на майстори от самобитната ковачевска дюлгерска школа, пише проф. Михаил Енев в "Ковачевица - връщане към историята". Респектиращ е броят на изкусните майстори дюлгери, които само в село Ковачевица наброявали 300-450 годишно, а заедно с дюлгерите от селата Лещен, Марчево, Гърмен, Рибново, Огняново, Долен и други достигал до 1200 души. По своята масовост строителната школа съперничи на Тревненската, считана за най-многобройна, посочва авторът. По запазени сведения ковачевските майстори са строили на повече от 70 места из страната.

Вижте офертите за недвижими имоти в района.
  прочети повече статии

Сподели
Модера Резидънс - затворен комплекс със собствен парк
Комплексът е проектиран с идеята да отговори на потребността от градско жилище на съвременния човек с активен начин на живот. Той притежава отлично съчетание между качествено строителство, функционалност, спокойствие и сигурност.
Вижте още
Модера Резидънс - затворен комплекс със собствен парк
Комплексът е проектиран с идеята да отговори на потребността от градско жилище на съвременния човек с активен начин на живот. Той притежава отлично съчетание между качествено строителство, функционалност, спокойствие и сигурност.
Вижте още

Изпратете запитване