Контакти Контакти
0
Здравейте,
Любими имоти (0)
Запазени търсения
Избрани за Вас
Известия
Абонаменти
Настройки
Изход
Затвори

Имоти за продажба на публична продан от частен съдебен изпълнител

Имотите на публична продан са интересна категория от имоти за продажба, при които може да бъде постигната атрактивна цена.

Тук ще намерите обяви за имоти на публична продан, за които можете да се явите на търг и да ги закупите, ако обявената от вас офертна цена е най-висока. Публичните продани са с много добре уреден регламент и придобития по такъв начин имот има предимството да бъде изчистен от всякакви тежести /ипотеки, възбрани и т.н./.

Важно условие при този вид продажби е, че цената следва да бъде заплатена в 14-дневен срок след обявяване на купувача. Следователно, трябва да имате налични средства, тъй като като цяло няма възможности за банково кредитиране.

Стойността на имота се определя от назначено от съдебния изпълнител вещо лице. При първа продан, началната цена на имота от която започва наддаването, е 80% от стойността на имота/определена от вещото лице/. Началната цена при първата публична продан не може да е по-ниска от данъчната оценка, когато такава е определена. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10% от началната цена. Всеки наддавач или негов пълномощник посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

В случай, че имота не се продаде на първа продан, се извършва нова продан, която започва не по-рано от един месец от приключването на първата продан при начална цена, равна на 90% от началната цена по първата продан. За новата продан не важи изискването при първата продан началната цена да не може да е по-ниска от данъчната оценка.

Разгледайте наличните ни предложения за имоти на публична продан тук.
Прочетете цялата информация
Имате имот за продажба?

Изпратете запитване