Контакти Контакти
0
Здравейте,
Любими имоти (0)
Запазени търсения
Избрани за Вас
Известия
Абонаменти
Настройки
Изход
Затвори

Наследяване на недвижим имот или на дружествени дялове

2013-01-08   |  Ивайло Влахов, адвокат BULGARIAN PROPERTIES

При наследяване на недвижим имот или на дружествени дялове се прилага правото на държавата, на която е гражданин починалия или в която обичайно е пребивавал преди смъртта си, ако е различна от тази, на която е гражданин. Дружествените дялове не са обект на семейна имуществена общност /СИО/ и в случай, че се приложи наследяване по закон, то разпределението не предполага привилегия на преживелия съпруга в следствие наличието на негов дял, придобит по време на СИО. На първо място следва да се вземат предвид завещателните разпоредби, оставени от починалия, ако има такива, а ако няма такива, законовите разпоредби относно наследяването на съответната държава. В този ред на мисли приложението на българския Закон за наследството е ограничено и не касае наследяването на чужди граждани.

Що се касае до българския закон той гласи следното относно наследяването по закон:
1. Децата на починалия – по равни части;
2. Когато починалият не е оставил деца или други низходящи, неговите родители;
3. Когато има само братя и сестри – по равни части;
4. Когато починалият е оставил само братя и сестри заедно с възходящи във втора или по-горна степен /баби и дядовци/, първите получават две трети от наследството, а възходящите - една трета;
5. Когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително. По-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен;
6. Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете;
7. Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория;
8. Ако няма други наследници съгласно т. 7, съпругът получава цялото наследство.

Други важни моменти:
1/ Низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват в наследяването по закон от своите низходящи без ограничение на степените.
2/ Когато няколко лица са починали и не може да се установи последователността, в която е настъпила смъртта на всеки от тях, се счита, че по-възрастният е починал преди по-младия.
3/ Когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните точки, или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират.

Наследство по завещание
Съгласно българското право, касаещо завещателните разпоредби, оставени от български граждани:
1/ Всяко лице, което е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действува разумно, може да се разпорежда със своето имущество за след смъртта си чрез завещание.
2/ Завещателят може да се разпорежда чрез завещанието с цялото си имущество.
3/ Завещателните разпореждания във всички случаи не могат да накърняват запазената част –
1. Запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя.
2. Запазената част на родителите или само на преживелия от тях е 1/3.
3. Запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители. Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В тия случаи разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството.

Завещателните разпоредби на чуждите граждани не се подичняват на българския закон за наследството. Лицата трябва да са правоспособни и дееспособни съгласно тяхното законодателство, за да могат да направят подобни волеизявления. При всички положения е желателно чужденецът да остави валидно завещание, касаещо недвижимия му имот или дружествените му дялове, за да не се налага предоставянето в последствие на доказателства относно наследяването по закон съгласно законодателството на държавата на починалия. Още повече, че често нарочни удостоверения не се вадят съгласно съответното законодателство и е необходимо наследниците на починалия декларативно да посочат качеството си на наследници.


  прочети повече статии

Сподели
Къщите на село продължават да са хит!
Купете собствен дом за уикенди, ваканции или за постоянно живеене! Собствен двор и място далече от шума на големия град. Да се насладим на даденостите на българските села! Вижте нашите страхотни оферти за селски къщи в цялата страна.

Време е за по-спокоен живот и завръщане към природата!
Вижте още
Горещ пазар на имоти в Банско - вижте най-добрите предложения само при нас!
Изберете собствен имот в топ ски курорта на България, който предлага отлични условия за почивка и туризъм през цялата година. За лично ползване и отдаване под наем. Почивки и уикенди в собствен имот, без нужда от хотелски резервации!
Вижте още

Изпратете запитване