Контакти Контакти
0
Здравейте,
Любими имоти (0)
Запазени търсения
Избрани за Вас
Известия
Абонаменти
Настройки
Изход
Затвори

Пазарът на имоти стана игра на котка и мишка

2009-04-06   |  Здравка Маслянкова, в. Янтра днес, бр.64, 06.04.2009

Финансовата и икономическата криза, които все по-силно затягат примката си, доведоха до прединфарктно състояние пазара на недвижими имоти. Купувачи и продава­чи започнаха да се дебнат и покупко-продажбата на жилище все повече заприличва на игра на котка и мишка. Купувачите, при­тиснати от ограниченото кредитиране и рестриктивните условия на банките при от­пускането на заеми, са изнервени в очаква­нето цените на имотите да паднат. Прода­вачите все още се ослушват и не са склонни рязко да намаляват цените. Едно е сигурно - липсата на свободен паричен ресурс и при купувачите, и при продавачите е вратата на капана, в който в ролята на сиренцето е жилището, обект на сдел­ката. Само че или мишката е много хитра, или котката е още сита и мързелива, но вратата на капана все още не е хлопнала. Но и двамата играчи са в процес на активно дебнене, от което на па­зара на имоти почти нищо не се случва.

Активно предлагане, но нулево търсене

Предлагането на имоти във и около Ве­лико Търново от началото на годината е изключително разнообразно, отчитат броке­рите на недвижими имоти. Това се дължи на многото новопостроени имоти в града, закупени с цел инвестиция или с ипотечен кредит, които се връщат за препродажба. За продажба се обявяват и много атрактивни ваканционни и селски имоти - например предлагането на имоти в Арбанаси винаги е клоняло към нулата, а от края на м.г. до се­га се появяват интересни оферти на имоти, разположени в архитектурния резерват. Все още обаче голяма част от продавачите дър­жат високи цени с надеждата да изскочи ку­пувач точно за техния имот и в повечето случаи остават разочаровани и имотите им застояват на пазара.

Въпреки изнервеността си, купувачите са активната страна, сочат анализите на агенциите за недвижими имоти. Наблюдава се ръст от над 4 пъти на броя на осъществени­те огледи на имоти от началото на януари до края на март 2009 г. Това говори за нали­чие на апетит към покупка и наем на имо­ти сред потенциалните купувачи и наемате­ли. Сделките са по-малко в сравнение с то­зи период на м.г., защото купувачите вземат решения по-бавно и изчакват най-добрата оферта, а реализираните сделки са предимно със заможни купувачи, които разполагат със собствен паричен ресурс, отчитат бро­керите. Друга голяма група от клиенти са­мо разглеждат в момента, което е напълно оправдано и очаквано при пазар на купува­ча и голям избор, какъвто имотният пазар сега предлага. Нараства броят на български купувачи, които организират огледи и про­явяват интерес и към селски и ваканционни имоти, коментират брокерите.

Общото за всички типове имоти и купу­вачи е, че изгодните и атрактивни оферти биват резервирани изключително бързо. Това показва, че търсенето е налице и тряб­ва просто да се срещне с предлагането на подходящите ценови нива, а това в момента се случва при намаление на цените от 10 до 20%.

Купувачите предимно оглеждат, инфор­мират се, питат „паднаха ли вече цените и с колко" и отлагат вземането на решение за покупка най-рано за лятото, когато очакват да се подобрят условията по ипотечното кредитиране. Същевременно от „Кредит-Център" изнесоха статистика, че почти все­ки десети кандидат-купувач, капарирал жи­лище, губи предварително дадените пари, защото банката, пред която кандидатства за кредит, отказва да му отпусне заем.

Продажбите клонят към нула

Като цяло пазарът на градски имоти във Велико Търново, особено покупките на апартаменти в процес на строителство, забуксува още от средата на 2008 г., когато за­почна да се усеща ефектът на кризата и в България и когато лихвените проценти по ипотечните кредити започнаха да се пови­шават, а покупките „на зелено" да се прев­ръщат в рисково начинание.

Сключените сделки за покупко-продажби и наеми в старата столица за първото три­месечие на т.г. бележат спад от 60 % спрямо последното тримесечие на м.г. и с 80 на сто надолу в сравнение с първите три месе­ца на м.г., показват данните от годишния анализ на агенцията за недвижими имоти „Бългериан пропертис".

Реалните сделки с покупко-продажба и наеми на имоти във Велико Търново са спаднали дотолкова от началото на година­та, че не може да се направи реална оценка на пазарната стойност на имотите в града,, коментира Полина Стойкова, програмен директор на агенцията.

Пазарът на градски имоти във В. Търно­во е сходен с този в Бургас, Пловдив и Вар­на, където от началото на годината хората са станали много по-предпазливи, по-ко­лебливи и ако покупката на жилище не им е от първа необходимост, изчакват.

Ако за последните 3 месеца на м.г. апар­таментите старо строителство в централни­те градски части на В. Търново са се купу­вали на цени около 1000 евро/кв. м, сега липсват реализирани сделки в този пазарен сегмент. Цените на новото строителство в кварталите на града започваха от 450 ев­ро/кв. м през последните месеци на 2008 г., докато сега вече има оферти и от 300 ев­ро/кв. м, което показва, че строителите са доста по-гъвкави в офертите си и са склон­ни към намаления в цените. Освен това строителните предприемачи в старата сто­лица започнаха да предлагат лизингови схе­ми при продажбите на готови апартаменти в сгради, въведени в експлоатация. Това обаче все още не важи за собствениците на единични апартаменти в града, които едва през последния месец започнаха да проявя­ват склонност към намаление на цените при реален интерес в рамките на 10 %, ана­лизират брокерите.

Потенциалните купувачи очакват по-го­леми намаления и броят на реализираните сделки все още е толкова малък, че не мо­же да послужи за реална статистика на це­ни на реализираните сделки.

Въпреки кризата наемите не падат и за­пазват нивата си от края на м.г. Сделките също са намалели значително. Цени от 350-500 евро за апартаменти в центъра и 200 евро в кварталите са високи за наемателите при нас­тоящата кри­за. За сравне­ние в София средните цени на реализира­ните сделки с наеми за март са 430 евро, каквито са офертните це­ни в старата столица.

Офис пазарът също не се различава от жилищните имоти и наемите в града, ко­ментира Полина Стойкова. Има предлага­не, но няма реално търсене и реализирани сделки, няма спад в цените. Усеща се тен­денция към преместване на фирмите в офи­си с по-ниски наеми, но това за момента остава само като желание поради липсата и в този сегмент на изгодни оферти.

Селските имоти са светлината в тунела

Районът на Велико Търново е популярна туристическа дестинация за българи и за чужденци. В пазара на селски и ваканционни имоти около старата сто­лица има леко раздвиж­ване, констатират броке­рите. Има намаление в офертните цени. което доведе до реализиране на сделки през първото три­месечие на т.г.. сравними с нивата от първото три­месечие на м.г. След като цените на продадените селски имоти в района се увеличиха значително и бързо през 2005-2007 г„ през 2008 г. те останаха на съ­щите нива. 14 200 евро е средната цена на реализираните сделки, които обаче като ця­ло намаляха. Това накара продавачите на този тип имоти първи да разберат, че има нужда от корекция на цените и през първи­те месеци на 2009 г. сделките се сключват вече на нива от 10-15% по-ниски цени.

В национален мащаб селските и ваканци­онните имоти около Велико Търново дър­жат четвърто място по цени и интерес, от­читат от „Бългериан пропертис".

Средната цена, на която в началото на т.г. са реализирани сделки, е 12 600 евро. Пред нас са Варненска област с 38 200 евро. Бур­гас - 27 000 евро и софийските села със сред­на цена на къщите от 16 230 евро.

Явна е тенденцията на спад в средните цени на сключените сделки със селски и ваканци­онни имоти - от 30 800 евро за м.г. на 19 890 евро за първите 3 месеца на т.г. Това са 35 % намаление на цените до нива. близки до те­зи през 2006 г. Това намаление в цените ще накара купувачите да се активизират, тъй като интерес определено не липсва, а вече и българските купувачи са узрели за идеята да имат къща на село, анализират брокерите.

Районът на В. Търново е привлекателен за купувачите - и чужденци, и българи. Бро­керите прогнозират, че интересът ще се за­пази. Купувачите следят отблизо какви оферти се появяват на пазара и атрактивни­те оферти с добри цени ще могат да се про­дават сравнително бързо. Въпросът е всеки продавач и всеки купувач да си даде реална сметка за това какво търсит, на каква мини­мална цена може да продаде и колко е склонен да отстъпи, било като изисквания или като цена, за да се сключи сделка.

Интерес към селските къщи край В. Тър­ново проявяват както българи, така и все повече руснаци, французи, гърци и израел­ци. Британската инвазия залязва.

Разгледайте нашите оферти в/близо до Велико Търново

  прочети повече статии

Сподели
Виртуални огледи с 360-градусови турове!
Усетете уникалната атмосфера на всеки имот с виртуалните огледи, които предлагаме! По всяко време, само с един клик можете да се пренесете в дома на вашите мечти, без ангажименти и предварителни уговорки.

Виртуалните турове са заснети лично от нас и са с гарантирана автентичност. Можете да видите всеки детайл на имота, точно като на живо!
Вижте още
Central Park - твоят Ню Йорк в София!
Напредват строителството и продажбите в Central Park - един от най-мащабните комплекси ново строителство в София! Уникален затворен комплекс, пресъздаващ стила и атмосферата на едноименния парк в Ню Йорк и заобикалящите го сгради. Модерни сгради, простор, зеленина и гледки, които ви оставят без дъх! Един проект, който ще внесе нов стандарт за качество на живот. Изберете своето жилище сега!

Предстоящо повишение на цените от 1.07.2024 г.!
Вижте още

Изпратете запитване