Каква беше 2014 за пазара на имоти в България?

2014-12-18   |  www.economy.bg, 18.12.2014

Вижте как мениджъри на водещи компании за недвижими имоти обобщиха годината пред Economy.bg

2014 се очертава да е най-успешната година за имотния пазар от началото на кризата. Спадът на цените на имотите приключи и това накара много купувачи да се завърнат на пазара. След годините на криза отново се активизираха покупките „на зелено“ на жилища от страна на инвеститори и строителни компании с добра репутация. Кризата в банковата система (КТБ и „Креди Агрикол“) в средата на годината и изплащането на депозити в края допълнително раздвижиха пазара. През 2014 нарасна и търсенето на качествено ново строителство от високата ценова категория.

Освен с нормализирането на пазара, реализирането на голямо количество жилищни имоти в средния ценови диапазон и дефицита на качествени имоти във високия ценови диапазон, 2014 ще се запомни и с отлива на руските купувачи. Факторите, които са основни в развитието на пазара на недвижими имоти, са спадащите лихви по депозитите, спадът в недоверието и несигурността в банките и стопирането на спада на цените на жилищните имоти.

Това са част от тенденциите на пазара на имоти, на които станахме свидетели през тази година. Кои бяха най-активните купувачи и с какво още ще бъде запомнена годината? Вижте какво коментираха пред Economy.bg мениджъри на водещи компании за недвижими имоти в България.

Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на Bulgarian Properties: 2014 ще се превърне в най-успешната година за имотния пазар от началото на кризата

2014 е годината, в която имотният пазар навлезе в нов етап от своето развитие, каквито бяха и нашите прогнози. Спадът на цените на имотите приключи и това накара много купувачи да се завърнат на пазара. Затова и един от последните ни анализи беше озаглавен: „Завръщането на купувачите“. Това е моето обобщение и своеобразен слоган за 2014.

Важен елемент от новата пазарна реалност е и завръщането на доверието към имотния пазар. Все повече купувачи подхождат към покупката на имот с нагласата, че имотите са сигурен реален актив и осъзнават, че влагането на паричните средства само в депозити в банки не е най-доброто решение. Това осъзнаване съвпадна с много изгоден момент от развитието на имотния пазар, в който цените са на нивата отпреди 10 г. и съответно имотите са много по-достъпни. Към това може да се прибавят и по-добрите условия на жилищното кредитиране, предлагани от банките през тази година.

Бихме могли да обобщим, че 2014 ще се превърне в най-успешната година за имотния пазар от началото на кризата. Разбира се, не сме прекомерни оптимисти, имаше и негативни тенденции през годината, свързани с отлива на руските купувачи, а продажбите на имоти все още са в много по-малък обем от годините на бума, но ясно и отчетливо се вижда, че купувачите трайно са се завърнали.

Светослав Липански, управител на „Райфайзен Имоти“: Покупките на зелено отново се активизират

През 2014 най-активни бяха купувачите на жилищни имоти в ценовия клас до 50 000 евро за София и Варна и до 25 000 евро за по-малките градове. Като цяло, годината ще се запомни със започналото дори и минимално нарастване на цените на жилищата в София и динамиката в по-големите градове. На годишна база се наблюдава ръст в броя на сделките с жилищни имоти в големите градове и задържане на активността в по-малките населени места.

След годините на криза отново се активизираха покупките „на зелено“ на жилища от страна на инвеститори и строителни компании с добра репутация. През третото тримесечие се увеличи търсенето на градски имоти с инвестиционна цел, като се наблюдаваше и увеличен интерес от български и чуждестранни инвеститори към малки и средни по мащаб индустриални имоти.

Засили се интересът към производствени терени. Все още обаче не можем да говорим за трайно обръщане на тенденцията. На пазара в Пловдив се появиха и нови аутсорсинг компании, които наеха изгодно свободни офис площи в новоизградени сгради клас А.

Добромир Ганев, управител на „Форос“: Кризата в банковата система раздвижи пазара

През 2014 пазарът на недвижими имоти продължи тенденцията на стабилност и предвидимост от последните две години, основно в големите градове. Нестабилната политическа ситуация в страната се отрази негативно на инвестиционния пазар.

Кризата в банковата система (КТБ и „Креди Агрикол“) в средата на годината и изплащането на депозити в края раздвижиха пазара на недвижими имоти. Част от хората връщат парите си обратно в банките, но други предпочетоха да инвестират парите си в покупка на недвижимости. Част от купувачите, отлагали покупката на жилище, използваха ситуацията, за да рестартират своите покупки. Друга част вложиха парите си като инвестиция в недвижим имот с цел отдаване под наем, тъй като доходността от отдаване под наем значително надвиши лихвите по депозитите.

Отчетохме увеличение в броя на продажбите на имоти в големите градове. Активността в малките населени места е слаба.

Кризата в Украйна, наложените санкции към Русия и обезценяването на рублата допринесоха до спад на интереса от руски граждани към имоти по българското Черноморие, които бяха най-активните купувачи в този сектор от години. През годината се забеляза активност на българи в този сегмент.

Нина Арнаудова, регионален директор на RE/MAX България: Освен с нормализирането на пазара, 2014 ще се запомни и с отлива на руските купувачи

През 2014 пазарът на недвижими имоти започна да се възстановява, цените на имотите се стабилизираха и през последните няколко месеца се наблюдаваше значително активизиране на купувачите. Най-активни бяха купувачите от средния и ниския сегмент в жилищния сектор. Кризата с КТБ и спадът на лихвения процент по депозитите накараха немалко хора с вложения в банките да потърсят алтернативи за инвестиране на средствата си, което повиши интереса към недвижимите имоти.

Раздвижване се наблюдаваше и при сделките с жилищни имоти във високия ценови диапазон, но поради липсата на качествени имоти, то не може да бъде отчетено като сериозно.

В бизнес имотите са фиксирани тенденции към запълняемост на офис площите, покупки на инвестиционни имоти за лични нужди, а също и с цел отдаване под наем. През второто полугодие се засили търсенето на парцели не само за обезщетение, но и за покупка.

Освен с нормализирането на пазара, реализирането на голямо количество жилищни имоти в средния ценови диапазон и дефицита на качествени имоти във високия ценови диапазон, 2014 ще се запомни и с отлива на руските купувачи от българския пазар на имоти.

Младен Митов, мениджър „Пазарни анализи“ в „Явлена“: Нарасна търсенето на качествено ново строителство

През 2014 наблюдавахме преобладаваща активност в жилищния сегмент – около 75%-85% от сделките в структурата на „Явлена“ в страната. Известна активност отчитаме при търговски, офис площи и терени, подходящи за еднофамилни къщи.

Цените на жилищата запазват достигнатите нива, с минимални изменения (-2% +4%). Запазва се активността на търсене в средния ценови клас жилища, 60 000 - 90 000 евро. Имаше търсене и неголямо предлагане в нискоценовия клас жилища (25 000 – 55 000 евро).

Интересът към жилища от високата ценова категория (над 150 000 евро) с отлично качество и характеристики се покачи през 2014. Слабата инвестиционна активност в жилищното строителство и нарастващото търсене на качествено ново строителство води до дисбаланс в този подсегмент.

Основната характеристика на пазара на жилища се запазва – задоволяване на конкретни жилищни нужди, като отчитаме лека промяна при клиентите с по-добри финансови възможности към по-големи площи на жилищата.

Продължават активността и ръстът на потенциалните купувачи на пазара. Има плавен ръст на купувачите, търсещи банково финансиране, особено след промените в ЗПК от края на месец юли. Намалява делът на потребителското кредитиране при закупуване на недвижим имот.

Забелязваме тенденция към лек спад на предлаганите на пазара имоти и временно изтегляне на оферти от пазара след трусовете в банковата сфера.

Калоян Богданов, маркетинг мениджър на АДРЕС: В момента хората наистина подбират в какъв имот да вложат своите пари

Сравнително активна беше 2014 година за пазара на жилищни имоти. Цените са с тенденция към увеличение, като по данни на НСИ средните пазарни цени по тримесечия общо за по-големите градове отбелязват ръст, който е по-осезаем през третото тримесечие на 2014 спрямо същия период на 2013 - 1,77%. Средните пазарни цени на жилища според данните на АДРЕС варират около 650 -750 евро на кв.м. Факторите, които са основни в развитието на пазара на недвижими имоти, са спадащите лихви по депозитите, спадът в недоверието и несигурността в банките, стопирането на спада на цените на жилищни имоти.

В момента хората наистина подбират в какъв имот да вложат своите пари. Активните купувачи са по-млади семейства или хора, продали имота си, търсещи да закупят друго, по-голямо жилище. На възрастова основа съществуват два профила купувачи. Първият се отнася до млади хора, до 30-годишна възраст, с добри позиции и постоянна работа и купуват първия си жилищен имот. Вторият тип купувачи са по-улегнали хора, на възраст 45-50 години, чиято причина за покупка на имот е инвестиция.

Двустайните апартаменти са много атрактивни за отдаване под наем и по тази причина в момента се търсят главно за инвестиция. Най-търсените за покупка имоти през 2014 г. са двустайните и тристайните жилища, които вземат от около 70% от реализираните продажби.

Около 70% от купувачите осъществяваха покупката си чрез лични средства в рамките на 2014. Делът на клиентите, на които банките не отпускат кредит, е сравнителни малък, тъй като между банките съществува конкуренция за клиенти. Препоръчваме на купувачите, които искат да се сдобият с имот, да се консултират с кредитен специалист, който би им помогнал да направят правилния избор сред офертите на финансовите институции.

  прочети повече статии

Сподели
ново! Vitosha View - сграда F
Най-новата фаза на елитния комплекс Vitosha View в кв. Кръстова вада вече е с разрешение за строеж и строителството стартира!

Изберете своя нов дом в емблематичен комплекс в София сега!
Вижте още
Modera Residence - затворен комплекс в кв. Витоша с АКТ 16
ПОСЛЕДНИ НАЛИЧНОСТИ в хитовия комплекс Modera Residence, носител на наградата за най-продаван комплекс за 2018 и 2019 г. Комплексът е с Акт 16 и предлага качествена среда на живот за нуждите на съвременния човек. Невероятни гледки към Витоша, прекрасна зеленина, зони за отдих на открито и детски площадки.
Вижте още

Изпратете запитване