Каква беше 2014 за пазара на имоти в България?

2014-12-18   |  www.economy.bg, 18.12.2014

Вижте как мениджъри на водещи компании за недвижими имоти обобщиха годината пред Economy.bg

2014 се очертава да е най-успешната година за имотния пазар от началото на кризата. Спадът на цените на имотите приключи и това накара много купувачи да се завърнат на пазара. След годините на криза отново се активизираха покупките „на зелено“ на жилища от страна на инвеститори и строителни компании с добра репутация. Кризата в банковата система (КТБ и „Креди Агрикол“) в средата на годината и изплащането на депозити в края допълнително раздвижиха пазара. През 2014 нарасна и търсенето на качествено ново строителство от високата ценова категория.

Освен с нормализирането на пазара, реализирането на голямо количество жилищни имоти в средния ценови диапазон и дефицита на качествени имоти във високия ценови диапазон, 2014 ще се запомни и с отлива на руските купувачи. Факторите, които са основни в развитието на пазара на недвижими имоти, са спадащите лихви по депозитите, спадът в недоверието и несигурността в банките и стопирането на спада на цените на жилищните имоти.

Това са част от тенденциите на пазара на имоти, на които станахме свидетели през тази година. Кои бяха най-активните купувачи и с какво още ще бъде запомнена годината? Вижте какво коментираха пред Economy.bg мениджъри на водещи компании за недвижими имоти в България.

Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на Bulgarian Properties: 2014 ще се превърне в най-успешната година за имотния пазар от началото на кризата

2014 е годината, в която имотният пазар навлезе в нов етап от своето развитие, каквито бяха и нашите прогнози. Спадът на цените на имотите приключи и това накара много купувачи да се завърнат на пазара. Затова и един от последните ни анализи беше озаглавен: „Завръщането на купувачите“. Това е моето обобщение и своеобразен слоган за 2014.

Важен елемент от новата пазарна реалност е и завръщането на доверието към имотния пазар. Все повече купувачи подхождат към покупката на имот с нагласата, че имотите са сигурен реален актив и осъзнават, че влагането на паричните средства само в депозити в банки не е най-доброто решение. Това осъзнаване съвпадна с много изгоден момент от развитието на имотния пазар, в който цените са на нивата отпреди 10 г. и съответно имотите са много по-достъпни. Към това може да се прибавят и по-добрите условия на жилищното кредитиране, предлагани от банките през тази година.

Бихме могли да обобщим, че 2014 ще се превърне в най-успешната година за имотния пазар от началото на кризата. Разбира се, не сме прекомерни оптимисти, имаше и негативни тенденции през годината, свързани с отлива на руските купувачи, а продажбите на имоти все още са в много по-малък обем от годините на бума, но ясно и отчетливо се вижда, че купувачите трайно са се завърнали.

Светослав Липански, управител на „Райфайзен Имоти“: Покупките на зелено отново се активизират

През 2014 най-активни бяха купувачите на жилищни имоти в ценовия клас до 50 000 евро за София и Варна и до 25 000 евро за по-малките градове. Като цяло, годината ще се запомни със започналото дори и минимално нарастване на цените на жилищата в София и динамиката в по-големите градове. На годишна база се наблюдава ръст в броя на сделките с жилищни имоти в големите градове и задържане на активността в по-малките населени места.

След годините на криза отново се активизираха покупките „на зелено“ на жилища от страна на инвеститори и строителни компании с добра репутация. През третото тримесечие се увеличи търсенето на градски имоти с инвестиционна цел, като се наблюдаваше и увеличен интерес от български и чуждестранни инвеститори към малки и средни по мащаб индустриални имоти.

Засили се интересът към производствени терени. Все още обаче не можем да говорим за трайно обръщане на тенденцията. На пазара в Пловдив се появиха и нови аутсорсинг компании, които наеха изгодно свободни офис площи в новоизградени сгради клас А.

Добромир Ганев, управител на „Форос“: Кризата в банковата система раздвижи пазара

През 2014 пазарът на недвижими имоти продължи тенденцията на стабилност и предвидимост от последните две години, основно в големите градове. Нестабилната политическа ситуация в страната се отрази негативно на инвестиционния пазар.

Кризата в банковата система (КТБ и „Креди Агрикол“) в средата на годината и изплащането на депозити в края раздвижиха пазара на недвижими имоти. Част от хората връщат парите си обратно в банките, но други предпочетоха да инвестират парите си в покупка на недвижимости. Част от купувачите, отлагали покупката на жилище, използваха ситуацията, за да рестартират своите покупки. Друга част вложиха парите си като инвестиция в недвижим имот с цел отдаване под наем, тъй като доходността от отдаване под наем значително надвиши лихвите по депозитите.

Отчетохме увеличение в броя на продажбите на имоти в големите градове. Активността в малките населени места е слаба.

Кризата в Украйна, наложените санкции към Русия и обезценяването на рублата допринесоха до спад на интереса от руски граждани към имоти по българското Черноморие, които бяха най-активните купувачи в този сектор от години. През годината се забеляза активност на българи в този сегмент.

Нина Арнаудова, регионален директор на RE/MAX България: Освен с нормализирането на пазара, 2014 ще се запомни и с отлива на руските купувачи

През 2014 пазарът на недвижими имоти започна да се възстановява, цените на имотите се стабилизираха и през последните няколко месеца се наблюдаваше значително активизиране на купувачите. Най-активни бяха купувачите от средния и ниския сегмент в жилищния сектор. Кризата с КТБ и спадът на лихвения процент по депозитите накараха немалко хора с вложения в банките да потърсят алтернативи за инвестиране на средствата си, което повиши интереса към недвижимите имоти.

Раздвижване се наблюдаваше и при сделките с жилищни имоти във високия ценови диапазон, но поради липсата на качествени имоти, то не може да бъде отчетено като сериозно.

В бизнес имотите са фиксирани тенденции към запълняемост на офис площите, покупки на инвестиционни имоти за лични нужди, а също и с цел отдаване под наем. През второто полугодие се засили търсенето на парцели не само за обезщетение, но и за покупка.

Освен с нормализирането на пазара, реализирането на голямо количество жилищни имоти в средния ценови диапазон и дефицита на качествени имоти във високия ценови диапазон, 2014 ще се запомни и с отлива на руските купувачи от българския пазар на имоти.

Младен Митов, мениджър „Пазарни анализи“ в „Явлена“: Нарасна търсенето на качествено ново строителство

През 2014 наблюдавахме преобладаваща активност в жилищния сегмент – около 75%-85% от сделките в структурата на „Явлена“ в страната. Известна активност отчитаме при търговски, офис площи и терени, подходящи за еднофамилни къщи.

Цените на жилищата запазват достигнатите нива, с минимални изменения (-2% +4%). Запазва се активността на търсене в средния ценови клас жилища, 60 000 - 90 000 евро. Имаше търсене и неголямо предлагане в нискоценовия клас жилища (25 000 – 55 000 евро).

Интересът към жилища от високата ценова категория (над 150 000 евро) с отлично качество и характеристики се покачи през 2014. Слабата инвестиционна активност в жилищното строителство и нарастващото търсене на качествено ново строителство води до дисбаланс в този подсегмент.

Основната характеристика на пазара на жилища се запазва – задоволяване на конкретни жилищни нужди, като отчитаме лека промяна при клиентите с по-добри финансови възможности към по-големи площи на жилищата.

Продължават активността и ръстът на потенциалните купувачи на пазара. Има плавен ръст на купувачите, търсещи банково финансиране, особено след промените в ЗПК от края на месец юли. Намалява делът на потребителското кредитиране при закупуване на недвижим имот.

Забелязваме тенденция към лек спад на предлаганите на пазара имоти и временно изтегляне на оферти от пазара след трусовете в банковата сфера.

Калоян Богданов, маркетинг мениджър на АДРЕС: В момента хората наистина подбират в какъв имот да вложат своите пари

Сравнително активна беше 2014 година за пазара на жилищни имоти. Цените са с тенденция към увеличение, като по данни на НСИ средните пазарни цени по тримесечия общо за по-големите градове отбелязват ръст, който е по-осезаем през третото тримесечие на 2014 спрямо същия период на 2013 - 1,77%. Средните пазарни цени на жилища според данните на АДРЕС варират около 650 -750 евро на кв.м. Факторите, които са основни в развитието на пазара на недвижими имоти, са спадащите лихви по депозитите, спадът в недоверието и несигурността в банките, стопирането на спада на цените на жилищни имоти.

В момента хората наистина подбират в какъв имот да вложат своите пари. Активните купувачи са по-млади семейства или хора, продали имота си, търсещи да закупят друго, по-голямо жилище. На възрастова основа съществуват два профила купувачи. Първият се отнася до млади хора, до 30-годишна възраст, с добри позиции и постоянна работа и купуват първия си жилищен имот. Вторият тип купувачи са по-улегнали хора, на възраст 45-50 години, чиято причина за покупка на имот е инвестиция.

Двустайните апартаменти са много атрактивни за отдаване под наем и по тази причина в момента се търсят главно за инвестиция. Най-търсените за покупка имоти през 2014 г. са двустайните и тристайните жилища, които вземат от около 70% от реализираните продажби.

Около 70% от купувачите осъществяваха покупката си чрез лични средства в рамките на 2014. Делът на клиентите, на които банките не отпускат кредит, е сравнителни малък, тъй като между банките съществува конкуренция за клиенти. Препоръчваме на купувачите, които искат да се сдобият с имот, да се консултират с кредитен специалист, който би им помогнал да направят правилния избор сред офертите на финансовите институции.

  прочети повече статии

Сподели
Модера Резидънс - затворен комплекс със собствен парк
Комплексът е проектиран с идеята да отговори на потребността от градско жилище на съвременния човек с активен начин на живот. Той притежава отлично съчетание между качествено строителство, функционалност, спокойствие и сигурност.
Вижте още
Borovets Gardens 2 - втора фаза на популярния комплекс
Почувствайте се у дома в Боровец! Изберете своя ваканционен дом във втората фаза на популярния комплекс BOROVETS GARDENS! Стартирало строителство, налични разнообразни апартаменти на атрактивни цени.
Вижте още

Изпратете запитване

Намерете вашия имот при максимален избор
Изберете каква маркетингова комуникация желаете да получавате от нас: