Контакти
0

Какво не може да вземе ЧСИ-то при просрочен кредит

2019-09-13   |  Стандарт, 13.09.2019, с. 15

Голяма част от длъжниците у нас, най-вече по-възрастните хора и пенсионерите, не са наясно с т.нар. несеквестируемост, а именно - неприкосновеността на доходи и /или вещи и имоти при установена извънсъдебно или по съдебен ред задлъжнялост.

Дори срещу определен длъжник да има издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство при частен съдебен изпълнител например за задължение по кредит, към топлофикационно или водоснабдително дружество, върху определено имущество на същия не може да се изпълнява т.е. със същото не може да бъде удовлетворявана претенцията на взискателя.

Член 444 от ГПК изрично постановява, че:
Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника физическо лице:
1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в списък, приет от Министерския съвет;
2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделските стопани - до нова реколта или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;
3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;
5. земите на длъжника земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година;
6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша;
7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;
8. предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.\"

Вещите по т. 1 пък съответно са:
1. Вещи за лично употребление: а) по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма
(съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери - за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли - за жените) и работното облекло; б) употребяваните обувки и бельо.
2. Всички детски храни и принадлежности.
3. Вещи за домашно употребление: а) по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството; б) един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове; в) обикновените домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене; г) необходимите уреди за отопление и една печка за готвене; д) една пералня и един хладилник; е) един телефонен апарат и един радиоапарат.
4. Изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособления и предмети, които се употребяват от длъжника или от членовете на неговото семейство поради физически недъзи или наранявания, както и лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение
5. Учебните пособия, включително книгите и музикалните инструменти, използването на които е необходимо при общото и професионалното обучение на длъжника и членовете на неговото семейство.
6. Домашните животни (домашните любимци), ако не са отглеждани за продажба.
7. Семейните и личните ордени и отличия.

От своя страна, съгласно чл. 466 от ГПК: \"Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата може да се удържа само:
- ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
- ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;
- ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата - горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа. (2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)
Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски."

Законодателят не третира различно длъжниците, които получават доходи от полагането на труд от тези, които получават доходи от пенсия. Несеквестируемият минимум е определен абсолютно в размер на минималната работна заплата /към момента 560 лева/ и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията, както и за обезщетенията и помощите за безработица до този размер. Приетото в закона и в константната съдебна практика е, че какъвто и да е източникът на дохода, абсолютно несеквестируемата част е еднаква за всички длъжници - минималната работна заплата.

Следва да се отбележи, че от посочената в настоящото изложение несеквестируемост не се ползват лицата, учредили залог или ипотека върху свое имущество за вземанията на определен кредитор, когато той е предприел действия по принудително изпълнение. Несеквестируемостта на единственото жилище отпада и при задължения, свързани с непозволено увреждане или финансови начети, както и такива за издръжка, като задължението за издръжка не се ползва и със защитата за минимален несеквестируем доход по чл. 466 от ГПК.

Разгледайте нашата селекция с топ обекти ново строителство в гр. София

Свържете се с нас за юридическа консултация

  прочети повече статии

Сподели
Купете собствен имот на морето - атрактивни цени, жадувано разнообразие!
Радвайте се на слънчевите летни дни в собствен имот край морето в любимия ви български морски курорт! Атрактивни цени и разнообразни предложения за всеки вкус и бюджет. Осигурете си собствено място за почивка и отдих още сега! Вижте нашите топ предложения!
Вижте още
Виртуални огледи с 360-градусови турове на имоти в София и цялата страна!
Усетете уникалната атмосфера на всеки имот с виртуалните турове, които предлагаме! По всяко време, само с един клик можете да се пренесете в дома на вашите мечти, без ангажименти и предварителни уговорки.

Виртуалните турове са заснети лично от нас и са с гарантирана автентичност. Можете да видите всеки детайл на имота, точно като на живо!
Вижте още

Изпратете запитване