Как предварителният контракт става окончателен по съдебен ред

2019-10-21   |  Сега, 19.10.2019, с. 41

При предварителните договори, включително и когато става дума за покупко-продажби на недвижими имоти, има отлагане на сключването на окончателната сделка. Целта обичайно е да се осигури време за набавяне на документи или на средства. Такива договори се използват и при тегленето на жилищен кредит.

Уредбата на предварителния договор основно е в Закона за задълженията и договорите, в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и в Закона за собствеността (ЗС). Тя със сигурност обаче не е достатъчна при това масово използване, още повече че и съдебната практика е твърде противоречива, когато споровете около този договор стигнат до съда.

Така или иначе, според чл.19 от ЗЗД предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния контракт. Пак там е записано и че "предварителният договор за сключване на определен окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, трябва да се сключи в писмена форма". Това означава, че този договор може и да не минава през нотариус. Това обаче изобщо не го прави "слаб", с възможност за лесно измъкване или нещо подобно. Защото изрично за него ЗЗД е предвидил хипотеза той да стане окончателен "насила, чрез съд, независимо от последващо нежелание на някоя от страните.

Така в чл.19, ал.З от ЗЗД е записано, че "всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор". В такъв случай договорът се счита сключен в момента, в който решението влезе в законна сила. Това означава, че всеки предварителен договор може да стане окончателен и въпреки волята на някоя от страните.
Например, ако купувачът не изпълни задължението си да плати цената за имота и се опита да се откаже, продавачът може да поиска от съда да го задължи да си изпълни задълженията. И ако има редовен предварителен договор, почти сигурно е, че съдът ще го направи. Същото се отнася и до продавача. Ако той се опита да се откаже, купувачът може да поиска да бъде сключен окончателен акт, който да го направи собственик.

В ГПК има специална глава, озаглавена "Производство за сключване на окончателен договор". Там е записано, че "при иск по чл.19, ал.З от ЗЗД, ако според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение при сключването на окончателния договор, съдът постановява решение, което замества окончателния договор, при условие ищецът да изпълни задължението си".

На практика съдебното решение замества окончателния договор. В него се възпроизвеждат фактически клаузите от предварителния договор. Още нещо, което трябва да направи всеки човек, сключващ такова споразумение, е много внимателно да подписва. Евентуално съдебно решение има силата на изпълнително основание, което означава, че се стига и до принудително изпълнение на заложеното в предварителния договор.

Важно е да се знае обаче, че при такова дело ищецът трябва да изпълни задължението си по предварителния договор в двуседмичен срок от влизането в сила на съдебното решение, включително чрез прихващане на платените от него за сметка на ответника задължения към държавата. Ако в този срок "ищецът не изпълни задължението си, първоинстанционният съд по искане на ответника обезсилва решението". Тази процедура важи за всякакви предварителни договори, без значение дали за движими или недвижими имоти.

В ГПК обаче има и изричен текст, че когато задължението е за прехвърляне на право на собственост върху имот, съдът проверява и дали са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, включително дали отчуждителят е собственик на имота.

Tоп обекти ново строителство в гр. София

Свържете се с нас за юридическа консултация

  прочети повече статии

Сподели
Жилище в Пловдив в комплекс Tomov Plaza
Апартаменти ново строителство в кв. Тракия на ТОП цени от 620 евро/кв.м.! Един от най-продаваните ни проекти в Пловдив, чието строителство напредва, очаквано завършване - 12.2021 г.
Вижте още
Tech Park Residence - жилища висок клас до парк, офис сгради и бул. Цариградско шосе
Градски жилища от ново поколение в бързо развиващия се район на София Тех Парк, близо до The Mall, множество офис сгради и бъдеща метростанция.
Вижте още

Изпратете запитване