915 лв. е средната заплата през четвъртото тримесечие на 2015 г.

2016-02-15   |  Econ.bg, 12.02.2016

Най-високи са трудовите възнаграждения в ИТ сектора и при производството и разпределение на електрическа и топлинна енергия 915 лева е средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на миналата година. Това е с 4,7 процента повече спрямо предходното тримесечие, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2015 г. е 902 лв., за ноември - 905 лв., и за декември - 937 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Образование" - със 17,5%, "Операции с недвижими имоти" - с 6,9%, и "Финансови и застрахователни дейности"- с 6,8%.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с малко над 17 на сто, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; "далекосъобщения" - с 14,4%, и "Операции с недвижими имоти" - с 13,1%.

Най-високи средни заплати са регистрирани в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 2 049 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 622 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 1 620 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - 575 лева, "Други дейности" - 636 лева, Административни и спомагателни дейности" - 697 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 5,4%, а в частния сектор - с 9,2%. Данните сочат, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2015 г. намаляват с 50 800 или с 2,2% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 2,22 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с малко над 15 на сто, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 11,2%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 6,5%.
Увеличение на наетите лица е регистрирано в дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 0,8%, и "Образование" - с 0,6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22,3 и 17,5%.

В края на декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са със 17 600 или с 0,8% повече в сравнение с края на декември 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава при "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6 700, където е и най-голямото процентно увеличение – с 9,5 на сто, "Преработваща промишленост" - с 6000 и "Транспорт, складиране и пощи".
Най-голямо намаление на наетите лица в края на декември 2015 г. спрямо края на декември 2014 г. има в икономическа дейност "Административни и спомагателни дейности" - с 4,9%.

Вижте най-новите ни обяви от София


  прочети повече статии

Сподели
Модера Резидънс - затворен комплекс със собствен парк
Комплексът е проектиран с идеята да отговори на потребността от градско жилище на съвременния човек с активен начин на живот. Той притежава отлично съчетание между качествено строителство, функционалност, спокойствие и сигурност.
Вижте още
Vitosha View - емблематичен комплекс в полите на Витоша
Витоша Вю е висок клас жилищен комплекс в кв. Кръстова вада в София. Съчетанието на модерна градска среда и непосредствена близост до Витоша създава усещане за дом, с комфорт и удобство, с бърза комуникация и красиви градини с много зеленина.
Вижте още

Изпратете запитване