Всички кооперации с технически паспорт

2011-06-14   |  в. Монитор, 14.06.11 и в. Класа бр. 1032, 14.06.11

Между 3 и 5 лева средно на квадратен метър излиза изваждането на технически паспорт за сграда във връзка с изискванията за издаването на тези документи според Закона за устройство на територията. За да се състави документът, е необходимо да има конструктивно и енергийно обследване на сградата.

Три предстоящи крайни срока засягат и гражданите, живеещи в сгради с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. До края на следващата година всички високозастроени имоти с площ над 5000 кв. м ще трябва да са с технически паспорти. Площта обхваща целия имот, а не границите на етажната собственост, което означава, че много от блоковете в София ще попаднат в графата за издаването на технически паспорт. Техническият паспорт може да бъде издаден само от консултанти с лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), а също и лица, отговарящи на изискванията на Закона за енергийната ефективност – за енергийното обследване.

Обследванията, описани в документа, са на конструкцията, архитектурата на сградата, ВиК инсталациите, електрическата система, отоплението, вертикалната планировка, пожарната и аварийната безопасност, както и санитарно-хигиенните условия. Освен това се описват и препоръките за отстраняването на установени несъответствия.

До 31 декември 2014 г. такъв тип обследвания и паспорти трябва да имат сградите с площ от 1000 до 5000 кв. м, а до 31 декември 2016 г. - нискозастроените сгради под 1000 кв. м. За последните не е задължително изготвянето на енергийно обследване, а само на технически паспорт на базата на конструктивното обследване.

Едно- и двуфамилните самостоятелни сгради не трябва да си издават технически паспорти. Според сега действащата норма по наредба на МРРБ след изтичането на крайните срокове кметът на общината трябва да възлага за сметка на собствениците на имотите изготвянето на технически паспорти за строежите. Разходите, направени от общината, ще се възстановяват с изпълнителен лист.

За какво служи тапията?
При всички сделки за покупко-продажби на конкретния имот неговият технически паспорт трябва да бъде основен документ при извършване на финансовата операция. Преди да вземе решение за сключване на имотна сделка, всеки би трябвало да изисква и да проучи техническия паспорт, за да разбере каква е сградата, кога е строена, каква е нейната конструкция, състоянието на инсталациите, какви ремонти са правени и т.н.

Само техническият паспорт може да даде ясна картина на потенциалния купувач какво е техническото състояние на имота и за какъв строителен продукт си дава парите. Наемателите също могат да ползват успешно всички сведения в техническия паспорт, за да се убедят в експлоатационните качества на наемания имот. При ипотека на имота неговият технически паспорт е основа за коректната оценка, извършвана от техническите лица - експерти на банките. В интерес на собственика е на основание на данните в техническия паспорт да докаже пред банковата институция по-висока оценка на имота.

Техническият паспорт е нещо като дневник, който следва да се поддържа през експлоатационния живот на сградата - в него се отразяват всички ремонти, изменения и подобрения в сградите. Техническите паспорти дават ясна картина за действителната експлоатационна годност на имотите. При добросъвестно вписване в техническия паспорт трябва дефинитивно да се определят графиците за оглед и обследване на сградите, както и нормативният режим за плановите ремонти и поддържането им.

  прочети повече статии

Сподели
Изгодни имоти в морските курорти
Купете собствен имот на морето и се радвайте на дългите и слънчеви летни дни! Атрактивни цени, започващи от 15 000 евро за обзаведено студио, които всеки може да си позволи. Вижте нашите топ предложения!
Вижте още
Vitosha View - емблематичен комплекс в полите на Витоша
Витоша Вю е висок клас жилищен комплекс в кв. Кръстова вада в София. Съчетанието на модерна градска среда и непосредствена близост до Витоша създава усещане за дом, с комфорт и удобство, с бърза комуникация и красиви градини с много зеленина.
Вижте още

Изпратете запитване