ИПИ и Пощенска банка: Пазарът на ипотечни кредити се раздвижва

2014-04-09   |  Строителство градът, бр.14, 07.04.14

По-доброто представяне на икономиката през 2013 г., а с него - и на доходите на кредитополучателите, доведе до ръст на търсенето на ипотечни заеми с по-голям размер, показват данните на Пощенска банка. Докато заемите до 20 хил. евро се свиват от 44.8% през 2012 г. до 40% през 2013 г., отпуснатите кредити между 20 хил. евро и 80 хил. евро се увеличават с между 0.9% и 2.3%. Може да се предположи, че най-големите "печеливши" от подобряването на икономиката са били именно хората с по-високо образование, което им е позволило да не загубят работата си и/или да увеличат доходите си. Това са основните изводи в третия съвместен тримесечен икономически анализ с фокус върху ипотечните кредити на Пощенска банка и Института за пазарна икономика (ИПИ).

Въпреки че средните цени на жилищата в страната продължават да се понижават през 2013 г. на годишна база, темпът на спад е двойно по-нисък в сравнение с предходната година. Налице е и позитивен обрат - ръст на средните цени в някои от големите градове и особено в София, където за три поредни тримесечия на 2013 г. се наблюдава леко увеличение на цените на жилища на тримесечна база. Това говори за повишаване на интереса към покупката на жилище, а оттам - и за по-висок потенциал за ръст на пазара на ипотечните кредити в следващите месеци.

По отношение на валутната структура на новоотпуснатите кредити се наблюдава забележителна промяна: докато през 2012 г. отпуснатите от Пощенска банка кредити в левове и евро са били почти еднакъв размер, то през 2013 г. кредитите в евро представляват едва 10% от отпуснатите жилищни ипотечни кредити през годината.

Обяснението може да се търси в относително по-голямото намаление на лихвите по кредитите в левове спрямо тези в евро. Пазарът на труда продължи да излъчва макар и плахи положителни сигнали през 2013 г. За първи път от кризисната 2009 година насам годината приключи с нетно създаване на работни места (900 нови заети). Паралелно с това коефициентът на заетостта се увеличи до 46.9% средно за годината след две години на застой на равнище от 46.6%. Броят на обезкуражените продължи да намалява в отговор на раздвижването на трудовия пазар и по-добрите перспективи за намиране на работа. Диспропорциите в следкризисното възстановяване на пазара на труда между Северна и Южна България обаче продължиха да се задълбочават. Вече 7 области в Северна България поддържат заетост под санитарния минимум от 40%. Една от причините зад трудното възстановяване на заетостта в северната част на страната е тежкият удар от кризата върху икономиката на област Варна, която създаваше заетост и за немалко граждани на околните области.

Жилищни ипотечни кредити
Пазарът на жилищни ипотечни кредити бележи лек спад от 0.56% на годишна база към края на декември 2013 г. и възлиза на близо 9.39 млрд. лв., сочи статистиката на банковия надзор в БНБ. Средният обем на отпуснатите кредити през последното тримесечие на 2013 г. възлиза на 9.35 млрд. лв. Пощенска банка, която е сред водещите финансови институции и е с нарастващ пазарен дял през 2013 г., представя данни за някои интересни тенденции при този вид кредити: Като цяло данните за пазара на недвижими имоти и строителството също показват по-осезаемо раздвижване на този сектор и вещаят по-добри перспективи за ипотечните кредити през 2014 година. Данните за средните цени на жилищата през 2013 г. говорят за по-голям интерес към покупката на жилище. Въпреки че средните цени продължават да се понижават през 2013 г. на годишна база темпът на спад е двойно по-нисък в сравнение с предходната година, което означава, че броят сключени сделки най-вероятно нараства.

Факти
* Докато през 2012 г. отпуснатите кредити в левове и евро са били почти еднакъв размер, то през 2013 г. кредитите в евро представляват едва 10% от всички отпуснати жилищни ипотечни кредити през годината. Обяснението може да се търси в относително по-голямото намаляване на средните лихвени проценти по кредитите в левове спрямо тези по кредити в евро. Така например новоотпуснатите кредити в евро за цялата банкова система през 2013 г. са поевтинели с 0.32 пр.п., докато тези в левове са с 0.6 пр.п. по-ниски.
* Тази връзка е допълнително подкрепена от данните за отпуснатите кредити според позицията на кредитополучателите. Около 2/3 от новоотпуснатите кредити са били за хора, които работят на длъжност "служител" и които вероятно имат дългосрочни договори и стабилни доходи. Значително по-малък е делът на изтеглените кредити от управители и мениджъри – 17%, при които доходите е по-вероятно да зависят от представянето на компанията и да имат по-непостоянен характер. Същото се отнася и за самоосигурените лица, които са усвоили 12.4% от всички кредити през 2013 година.
* По-доброто представяне на икономиката през 2013 г., а с него - и на доходите на кредитополучателите, е довело до ръст на търсенето на заеми с по-голям размер. Така например заемите до 20 хил. евро се свиват от 44.8% през 2012 г. до 40% през 2013 г. Спад се наблюдава още при кредитите с размер над 80 хил. евро. Отпуснатите кредити между 20 хил. евро и 80 хил. евро се увеличават с между 0.9% и 2.3%. Увеличението на отпуснатите кредити със среден размер предполага подобряване на платежоспособността именно на хора от средната класа, докато доходите на хора с по-ниска образователна степен и тези на управленски постове се свиват заради продължаващия процес на възстановяване на икономиката от кризата.
* Най-много кредити са отпуснати в София-град – 39.4% от всички новоотпуснати кредити през 2013 г. Въпреки това при тях се наблюдава лек спад в сравнение с 2012 г. от 0.75 пр.п. Кредитите в Пловдив, Варна и Бургас през 2013 г. са в размер на по 4.5%, което е годишен ръст за Пловдив и Бургас и спад за Варна.

Вземете предварително одобрение за ипотечен кредит! Напълно безплатно и без ангажимент за покупка!

  прочети повече статии

Сподели
Морска резиденция Belle Epoque в Лозенец
Елитна морска резиденция на първа линия на плажа в Лозенец. Напълно завършена и функционираща, с луксозни апартаменти от най-висок клас. Вижте последните 7 налични жилища за продажба.
Вижте още
Borovets Gardens 2 - втора фаза на популярния комплекс
Почувствайте се у дома в Боровец! Изберете своя ваканционен дом във втората фаза на популярния комплекс BOROVETS GARDENS! Стартирало строителство, налични разнообразни апартаменти на атрактивни цени.
Вижте още

Изпратете запитване